A. Wstęp

 1. Prywatność użytkowników naszej strony internetowej ma dla nas ogromne znaczenie i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jej ochronę. Niniejsze zasady wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane osobowe.
 2. Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, udzielasz nam zgody na korzystanie z plików cookie przy każdej następnej wizycie.

B. Gromadzenie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych podlegają gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu:

 1. Informacje o twoich wizytach i korzystaniu z tej strony internetowej, w tym źródła poleceń, długość odwiedzin, przeglądane strony i ścieżki nawigacji w witrynie;
 2. Informacje o adresie e-mail, którego użyłeś do rejestracji na naszej stronie internetowej;
 3. Informacje wprowadzone podczas tworzenia profilu na naszej stronie;
 4. Informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podałeś podczas subskrypcji naszych wiadomości i/lub newsletterów;
 5. Informacje wprowadzone podczas korzystania z usług naszej strony internetowej;
 6. Informacje, które umieściłeś na naszej stronie internetowej w celu opublikowania jej w Internecie, w tym twoja nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe i treść twojej publikacji;
 7. Informacje zawarte w każdej wiadomości, którą wysłałeś do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treść wiadomości i metadane;

C. Wykorzystanie twoich danych osobowych

Dane osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszej strony internetowej, będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszym regulaminie lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe do następujących celów:

 1. poprawa zawartości i funkcjonalności strony internetowej;
 2. umożliwienie ci korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 3. wysyłanie towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 4. wysyłanie wiadomości, rachunków i przypomnień o płatnościach oraz otrzymywanie płatności od ciebie;
 5. wysyłanie wiadomości e-mail, o które specjalnie poprosiłeś;
 6. wysyłanie ci newslettera, jeśli go zamówiłeś (w każdej chwili możesz nam powiedzieć, że nie chcesz otrzymywać od nas newslettera);
 7. przetwarzanie zapytań i skarg złożonych przez ciebie lub na ciebie dotyczących naszej strony internetowej;
 8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystywane do ograniczania publikowania twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej i mogą być regulowane za pomocą kontroli prywatności na stronie internetowej.

Bez twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy twoich danych osobowych żadnej firmie zewnętrznej w celu bezpośredniego wykorzystania marketingowego przez tę lub jakąkolwiek inną firmę zewnętrzną.

D. Ujawnianie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia twoich danych osobowych:

 1. w przypadkach, w których wymaga tego od nas prawo;
 2. w związku z wszelkimi toczącymi się lub przyszłymi procesami sądowymi;
 3. w celu ustanowienia, realizacji lub ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym stronom w celu zapobiegania oszustwom lub ograniczania ryzyka kredytowego);

Nie będziemy ujawniać twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym regulaminie.

E. Ochrona twoich danych osobowych

 1. Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, bezprawnemu wykorzystaniu lub fałszowaniu twoich danych osobowych.
 2. Wszystkie podane przez ciebie dane osobowe będziemy przechowywać na naszych bezpiecznych serwerach.
 3. Potwierdzasz, że przekazywanie informacji przez Internet jest zasadniczo niezabezpieczone i nie możemy zagwarantować ochrony danych przesyłanych przez sieć ogólnoświatową.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie swojego hasła dostępu do naszej strony internetowej w tajemnicy. Nigdy nie będziemy prosić o twoje hasło (z wyjątkiem sytuacji, gdy próbujesz zalogować się na swoje konto na naszej stronie).

F. Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego regulaminu oraz publikowania ich nowej wersji na naszej stronie internetowej. Musisz okresowo sprawdzać tę stronę internetową, aby upewnić się, że rozumiesz treść zmian wprowadzonych w tych zasadach. Możemy również poinformować cię o zmianach w tych zasadach, wysyłając wiadomość e-mail lub za pośrednictwem systemu przesyłania prywatnych wiadomości na naszej stronie internetowej.

G. Aktualizacja informacji

Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas, jeśli twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają aktualizacji lub poprawek.